Nictiz heeft van het ministerie van VWS de opdracht om als onafhankelijke en neutrale partij, de ontwikkeling en implementatie te coördineren en ondersteunen, en standaardisatie van informatie(-uitwisseling) in de zorg te faciliteren. Daarnaast vraagt het ministerie Nictiz regelmatig om advies over het beleid over ICT van de zorg. In dat kader monitoort Nictiz onder andere jaarlijks de ontwikkeling en gebruik van eHealth bij zorgprofessionals en zorggebruikers in de eHealth-monitor.

Nictiz focust op inhoud van de zorg, niet op standaarden ten behoeve van financiering. De diverse activiteiten zijn er op gericht zorg voor chronisch zieken te verbeteren, patiënten te empoweren, en transparantie en patiëntveiligheid te vergroten.