Decon Stainless AB har lång erfarenhet inom tillverkning av produkter i rostfritt stål, till framförallt läkemedelsindustri och sjukhus. Vår styrka ligger i att förse våra kunder med produkter som är optimerade för funktion, ergonomisk användning och hygienisk design.

Vårt breda kunnande och långa erfarenhet inom design och prototypbyggande är grunden för ett bra slutresultat. Vi ger dig som kund stöd hela vägen från idé till färdig produkt, genom hela utvecklingsfasen.

Decon Stainless AB är även en stor legotillverkare av produkter till läkemedelsindustri och sjukhus, samt andra branscher med behov av högkvalitativa produkter i rostfritt stål.