2-2-1, Gakuen, Minami,
Tsukuba, Ibaraki
305-0818
Japan
× × × × × × × × ×