Plasma analysis collection tube / lithium heparin 2.5 - 5 mL | 22306, 32306 F.L. Medical

Plasma analysis collection tube / lithium heparin 2.5 - 5 mL | 22306, 32306 F.L. Medical
2.5 - 5 mL | 22306, 32306

for Price / Quote
for Documentation
for Questions

32306 Lithium Heparin x 2,5 ml of blood dark fitted with a green cap with Collection Test tube 12x56 mm 32312 Lithium Heparin x 2,5 ml of blood dark fitted with a green cap with Collection Test tube 13x75 mm 32314 Lithium Heparin x 3 ml of blood dark fitted with a green cap with Collection Test tube 13x75 mm 32316 Lithium Heparin x 4 ml of blood dark fitted with a green cap with Collection Test tube 13x75 mm 32304 Lithium Heparin x 5 ml of blood dark fitted with a green cap with Collection Test tube 12x86 mm
  • Anticoagulant:lithium heparin
  • Applications:for plasma analysis
Via Enrico Mattei, 20,
35038 Torreglia (PD)
× × × × × × ×