Barcelona Chamber of Commerce Cambra de Comerc de Barcelona

Endorse Company
Company Profile About us La Cambra és una institució representativa, independent, democràtica i eficient, que garanteix la promoció de l'activitat econòmica i empresarial i el desenvolupament sostenible del territori.

Products